Werkwijze

Een bouwproces is complex en kost altijd meer tijd dan je in eerste instantie verwacht. Om overzicht te houden is een project onderverdeeld in verschillende fases.

Inventarisatie & Schetsontwerp:
Na inventarisatie van uw wensen en de mogelijkheden van een ruimte wordt een concept ontwerp gemaakt. Dit bestaat uit plattegronden, impressies en sfeerbeelden. In deze fase is rechtstreekse afstemming met de opdrachtgever en persoonlijke betrokkenheid erg belangrijk. Uiteraard worden de mogelijkheden vooraf ook getoetst bij de gemeente. Het concept wordt verder uitgewerkt in plattegronden en aanzichten met maatvoeringen. 

Definitief ontwerp & Aanvraag omgevingsvergunning:
In deze fase worden de plattegronden, aanzichten en gevels verder uitgewerkt met eventuele bijbehorende details.  Er wordt overleg gevoerd met verschillende uitvoerende partijen of gemeentelijke instanties. Het ontwerp wordt indien gewenst aangevuld met een verlichtingsplan en een materialen- en kleurenvoorstel. Na een akkoord van het ontwerp wordt het plan ingediend bij de gemeente indien het plan niet vergunningsvrij is.

Technische omschrijving & Aannemersselectie:
In samenwerking met de architect, adviseurs en uitvoerende partijen wordt elke opdracht van begin tot eind begeleid. De aanbestedingsfase voor de uitvoering valt onder de mogelijkheden die Ellen Baan u kan bieden.

Toezicht & Oplevering:
Tijdens de realisatie bestaan de werkzaamheden uit kwaliteitsbewaking en toezicht op de uitvoering. Eventuele wijzigingen worden in goede banen geleid en aansluitend wordt het project opgeleverd.

Voor, tijdens en na iedere fase is er regelmatig overleg met de opdrachtgever en de verschillende disciplines. Door zorgvuldige afstemming ontstaat er een passend ontwerp dat naadloos aansluit bij uw wensen.

3D Schetsvoorstel
Technische tekening
Op locatie Milheeze